Μελέτη και κατασκευή βίλας στο Καβροχώρι

Αρχιτεκτονική μελέτη και εξολοκλήρου κατασκευή βίλας στο Καβροχώρι, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αρχιτεκτονική μελέτη (3D)Κατασκευή

Στοιχεία Έργου

Ονομασία: Μελέτη και κατασκευή βίλας στο Καβροχώρι

Πόλη & Περιοχή: Καβροχώρι, Ηράκλειο Κρήτης

Χρονιά: 2022

Κατηγορία έργου: Μελέτη Κατασκευή

Σύνδεσμος: Link