Αρχιτεκτονική Μελέτη Πολυτελούς Κατοικίας Συνολάκης

Αρχιτεκτονική μελέτη πολυτελούς κατοικίας

Το στοιχείο του ξύλου σε διαφορετικές εκδοχές συνδυάζεται με τους συμπαγείς όγκους του κτιρίου και τις προεξοχές του επιτυγχάνοντας την αρμονική συνύπαρξη πολυτελούς κατοικίας και τουριστικού καταλύματος με ταυτόχρονη λειτουργική αυτονομία των δύο χρήσεων.

Στοιχεία Έργου

Ονομασία: Αρχιτεκτονική μελέτη πολυτελούς κατοικίας

Πόλη & Περιοχή: Χανιά, Κρήτη

Χρονιά: 2020

Κατηγορία έργου: Αρχιτεκτονική Μελέτη

Σύνδεσμος: