ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικές

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Δημιουργία τρισδιάστατων(3d) Εικόνων – Λήψεων
 • Δημιουργία τρισδιάστατου(3d) Βίντεο – Περιπάτου
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 • Μελέτη Φωτισμού
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

Στατικές

 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Ξύλινες Κατασκευές
 • Λίθινες Κατασκευές
 • Ειδικές Κατασκευές

Τοπογραφικές – Αποτυπώσεις

 • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Οικοπέδου
 • Αποτυπώσεις Κτιρίων και Μνημείων
 • Τεμαχισμός Οικοπέδων (Κάθετες, Οριζόντιες)
Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Ποιότητα-Ανθεκτικότητα Κατασκευής
 • Εξειδικευμένα Συνεργεία Κατασκευής
 • Υλικά Αρίστης Ποιότητας
 • Συνεργασία με Προμηθευτές
 • Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων
 • Δέσμευση Τελικού Κόστους
 • Εγγύηση Έργου
 • Aftersales Δυναμική Κατασκευών

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

 • Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων
 • Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων
 • Σχεδίαση Μικρής Κλίμακας(έπιπλα-αντικείμενα)
 • Εξοπλισμός έργων

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

 • Αρχιτεκτονική Αποτύπωση
 • Στατική Αποτύπωση Φερόντων Στοιχείων
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Εργαστηριακός Έλεγχος- Τεκμηρίωση Φέροντα Οργανισμού
 • Αποκατάσταση – Επανάχρηση Κτιρίου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 • Μέγιστη Αξιοποίηση Ισχύουσας Νομοθεσίας
 • Λεπτομερή Αποτύπωση Αυθαιρέτου
 • Υπεύθυνη Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΒΙΛΩΝ

 • Με το «κλειδί στο χέρι»
 • Συγκροτήματα Κατοικιών
 • Ποικιλία Επιλογών
 • Υποστήριξη-Συντήρηση Κατοικίας
 • Υψηλές Προδιαγραφές
 • Οικονομοτεχνική Μελέτη για Επενδυτές
 • Συντήρηση και φροντίδα της κατοικίας σας (κατόπιν ειδικής συμφωνίας)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΩΝ – ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Έρευνα – Επιλογή Οικοπέδου
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί
 • Έρευνα Αγοράς
 • Διαχείριση Ακινήτων (προσδιορισμός πραγματικής αξίας, εκτιμήσεις, ανάπτυξη)
 • Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα και αναπτυξιακούς νόμους

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ